Bab Boris

Bab Boris

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2019
Rörsanering